Overzicht CVA-netwerken

Het onderzoek betrof 15 bestaande CVA-netwerken, die voldoen aan de definitie: “samenwerkingsverband van zorgverleners in de eerste lijn, met formele afspraken over de samenwerking en/of over de inhoud van zorgverlening aan mensen met CVA ”.

Deze 15 geïdentificeerde netwerken hebben als doel het verbeteren van de kwaliteit en organisatie van de zorg, het vergroten van de expertise en deskundigheid en het verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen zorgverleners. De informatie die u hier vindt, hebben de netwerken mei 2017 aangeleverd.

Netwerken waar ten tijde van de dataverzameling onvoldoende informatie over kon worden verkregen - omdat ze bijvoorbeeld nog in oprichting waren, zijn:

NAH Netwerk Den Haag/ Leiden
NAH netwerk West Brabant
Stroke Service Amsterdam-Noord
CVA keten Parkstad
CVA Zorgketen Maastricht en Heuvelland
Thuis Verder - regio Arnhem/ Ede
Eerstelijns NAH paranet Westelijke Mijnstreek
Multidisciplinair Eerstelijnszorg NAH Tilburg
CVA netwerk Haarlemmermeer

Wij kunnen u hier als (nieuw) netwerk vermelden (zie pagina Contact).