Onderzoek CVA-netwerken

Doel van het project was het verkrijgen van een overzicht van de eerstelijns CVA-netwerken in Nederland en het beschrijven van de structuur, (werk)processen, de uitkomsten en de ervaringen van leden van deze netwerken, inclusief succes- en faalfactoren.

Allereerst is een achtergrondstudie uitgevoerd. Na de achtergrondstudie zijn via verschillende kanalen zoveel mogelijk eerstelijns CVA-netwerken geïnventariseerd. 15 netwerken voldeden aan de definitie voor een eerstelijns CVA-netwerk (zie pagina CVA-netwerken). De 15 netwerkcoördinatoren en netwerkleden zijn vervolgens bevraagd.

Op basis van de achtergrondstudie, de resultaten van de vragenlijsten onder netwerkcoördinatoren en -leden, de invitational conference en diverse gesprekken met belanghebbende organisaties en de klankbordgroep zijn een eindrapportage met aanbevelingen en een format voor eerstelijnsnetwerken opgesteld (zie pagina Format voor een netwerk).

Complete eindrapportage ‘Passende zorg en substitutie in zorgnetwerken voor mensen met CVA’ inclusief samenvatting, conclusie en aanbevelingen

Samenvatting, conclusie en aanbevelingen ‘Passende zorg en substitutie in zorgnetwerken voor mensen met CVA’

Het Bijlageboek waarnaar verwezen wordt in het rapport is op aanvraag verkrijgbaar (zie pagina Contact)

Gelieve alleen inhoud kopiëren met bronvermelding.