Format voor een netwerk

Op basis van alle verzamelde gegevens zijn concept aanbevelingen geformuleerd. De concept aanbevelingen zijn vervolgens gepresenteerd en besproken in diverse gremia (Kennisnetwerk CVA Nederland, WCN, KNGF, diverse congressen). De inbreng van deze belanghebbenden is meegenomen in het rapport en dit format. Het format biedt handvatten voor bestaande en nieuwe CVA-netwerken, ten aanzien van onder andere het opzetten, professionaliseren en borgen van een netwerk.

Format Passende zorg en substitutie in zorgnetwerken voor mensen met CVA