Project eerstelijns CVA-netwerken

Jaarlijks krijgen in Nederland rond de 45.000 mensen een beroerte (CVA). Eenmaal thuis hebben zij vaak nog hulp nodig van één of meerdere therapeuten in de eerste lijn, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of psycholoog. Daarbij is samenwerking tussen de eerste en tweede lijn in het belang van de patiënt.

Rijnlands Revalidatie Centrum, Sophia Revalidatie en Leids Universitair Medisch Centrum onderzochten in 2017 de kenmerken en de succes- en faalfactoren van 15 goed georganiseerde eerstelijns CVA-netwerken. De uitkomsten van dit onderzoek en aanbevelingen stellen we hier beschikbaar opdat zorgverleners hiermee hun samenwerking kunnen verbeteren. Op deze manier willen wij bijdragen aan het verbeteren van de zorg voor CVA-patiënten.

Om de vorming en kwaliteit van eerstelijns netwerken verder te versterken werken Rijnlands Revalidatie Centrum, Sophia Revalidatie en het Leids Universitair Medisch Centrum aan een vervolgproject.

Dit project werd gefinancierd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).